Rờ le Bảo vệ mất pha – XJ3-G

Dòng rơ le bảo vệ mất pha và thứ tự pha DELIXI XJ3-G được sử dụng để bảo vệ cho các trường hợp quá áp, thấp áp và lỗi pha cũng như bảo vệ thứ tự pha cho mạch điện 3 pha điện áp xoay chiều AC. khi một trong các pha đầu vào bị gián đoạn hoặc khi một trong các pha bị lỗi, rơ le XJ3-G sẽ ngay lập tức tác động thông qua việc ngắt cặp tín hiệu cấp nguồn điều khiển cho mạch điện và khi đó toàn bộ mạch điều khiển sẽ ngừng hoạt động, đảm bảo cho các thiết bị phần phụ tải không bị hư hỏng