Bộ điều khiển tụ – JKL2CV/5CV

Bộ điều khiển bù tự động công suất phản kháng thông minh JKL5CV/JKL2CV

Bộ điều khiển bù tự động công suất phản kháng thông minh JKL5CV/JKL2CV phù hợp với thiết bị bù tụ điện của hệ thống phân phối điện áp hạ thể để điều chỉnh tự động, giúp hệ số công suất đạt đến trạng thái định trước của người dùng, tăng công suất sử dụng của máy biến áp, giảm tổn thất đường dây,…